link tải gowin99 mới nhất

Từ ngày 21/5 đến ngày 3/6, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ và đại diện nhân dân tại 10 xã trên địa bàn huyện.