link tải gowin99 mới nhất

“Các phương tiện truyền thông đang khiến cho những giá trị phản văn hóa được dung dưỡng, lan truyền bằng những thông tin thiếu định hướng”. Đây là một trong số nhiều nhận định được đưa ra khi mổ xẻ về những tác nhân dẫn tới sự “đứt gãy” đạo đức, lệch chuẩn gowin99 tại nước ta hiện nay.